سونامی ورود گردشگر به ایران

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: دستاوردهای دولت تدبیر و امید در عرصه گردشگری روند رو به رشدی نشان می دهد و نرخ رشد گردشگران خارجی در جهان چهار درصد و اروپا 5 درصد اما در ایران 12 درصد بوده است
سلطانی فر افزود: تقریباً سونامی ورود گردشگر به ایران آغاز شده است و 18 نشریه معتبر بین المللی و سازمان های بین المللی گردشگری و مراکز علمی مرتبط، جمهوری اسلامی ایران را برای سال 2016 و 2017؛ اولین مقصد یا جزو پنج مقصد اولیه گردشگری یا جزو 10 مقصد تعیین کرده اند و رسانه های خارجی هم در سال های اخیر گزارش های متنوعی تهیه و پخش کرده اند

وی گفت: در فصل اول گردشگری جهانی تقریباً همه هتل های ایران اعم از پنج ستاره و چهار ستاره ذخیره شده است و فصل دوم گردشگری خارجی نیز همین شرایط دیده می شودhttp://www.ichto.ir
سایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران
ثبت نام برای دریافت خبرنامه ما